หน้าแรก » ป้ายชื่อเด็ก » สติ๊กเกอร์ชื่อภูมิแพ้

  สติ๊กเกอร์ชื่อภูมิแพ้  

สติ๊กเกอร์ป้ายชื่อแพ้อาหารของลัลลาเบลจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเด็กๆที่แพ้อาหารเมื่อต้องไปโรงเรียน หรือ ไปเที่ยวนอกบ้านเพราะ การติดสติ๊กเกอร์ชื่อแพ้อาหารไว้บนขวดน้ำ, กล่องอาหารกลางวัน หรือ กระเป๋านักเรียน จะเป็นการช่วยให้ คุณครู หรือ ผู้ดูแลเด็กได้ทราบว่าเด็กมีอาการแพ้อาหาร. เราได้ออกแบบป้ายชื่อแพ้อาหารให้ครอบคลุมถึงอาหารชนิดต่างๆที่จะทำให้มีอาการแพ้ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์นมวัว, ไข่, ถั่ว, กุ้ง, อาหารทะเล และ แป้ง ซึ่งนอกจะมีแบบที่สวยงามแล้วยังสามารถใส่ชื่อน้องๆ ได้อีกด้วย  Join our mail list
FOLLOW US:CUSTOMER SERVICE
© 2015 M Quad Co., Ltd. Lullabels.com All Rights Reserved