หน้าแรก » ป้ายของใช้ในบ้าน » สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ

  สติ๊กเกอร์ติดถังขยะ  

ในปัจจุบัน การสอนให้เด็กเข้าใจถึงการรีไซเคิลขยะเป็นสิ่งที่จำเป็น และเพื่อให้เด็กๆได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เราจึงมีการออกแบบป้ายชื่อถังขยะที่มีรูปสัตว์น่ารักๆ ควบคู่ไว้กับขยะรีไซเคิลแต่ละชนิด พร้อมทั้งยังให้มีการใส่ชื่อของเด็กเข้าไป เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วม และเป็นการทำให้รู้สึกว่าการแยกขยะเป็นกิจกรรมที่สนุกสำหรับเด็กๆ เราได้มีการออกแบบ ป้ายชื่อรีไซเคิ้ลสำหรับรีไซเคิลแต่ละชนิดเช่น กระดาษหรือหนังสือพิมพ์ ขวดน้ำพลาสติก แก้ว กล่องนม กระป๋องน้ำอัดลม


CUSTOMER SERVICE
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox และ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด

Blob preveiw